Regulamin

REGULAMIN INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tygrysiesploty.pl jest firma:

Pracownia Tygrysie Sploty
Urszula Tronina

Stęczyńskiego 5/12

58-100 Świdnica


NIP 8842521933
REGON 022397776

2. Sklep internetowy www.tygrysiesploty.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.tygrysiesploty.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia na produkty w www.tygrysiesploty.pl można składać przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.tygrysiesploty.pl na wszystkie produkty zamieszczone w poszczególnych kategoriach. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta, jest ono jednak zalecane dla wygody Klienta. Klient składa zamówienie na wybrany przez siebie produkt za pomocą opcji DODAJ DO KOSZYKA, następnie w KOSZYKU wskazuje sposób zapłaty za zamówienie, oraz sposób dostawy wypełniając formularz. Formularz zamówienia musi być wypełniony kompletnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W komentarzu do zamówienia należy określić kolory/wymiary produktu. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem wiadomość o jego przyjęciu. Klient po dokonaniu zakupu zobowiązany jest zapłacić za zamówiony przedmiot w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni zamówiony przez Klienta przedmiot nie zostanie opłacony, zamówienie zostaje skasowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia po zaksięgowaniu Państwa wpłaty na koncie bankowym Sklepu po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku wystąpienia trudności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia www.tygrysiesploty.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

Zapłaty za zamówiony w Sklepie towar można dokonać:

1. Wpłatą na rachunek bankowy: Tronina Urszula Pracownia Tygrysie Sploty 91175000120000000035958754

2. Płatność elektroniczna/karta płatnicza za pośrednictwem firmy PayU – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu informacji od firmy Payu o poprawnym dokonaniu płatności.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia lub budzące wątpliwość nie będą rozpatrywane.

www.tygrysiesploty.pl nie prowadzi magazynu wszystkich swoich produktów w związku z tym większość produktów jest wykonywana na bieżąco po wpłynięciu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty przez Kupującego. Po ustaleniu szczegółów z Kupującym dotyczących rozmiaru, koloru następuje realizacja. Dopuszczalne są wahania w rozmiarze produktu +/- 5 cm od podanych w poglądowych tabelach rozmiarów. Takie zamówienie nie jest traktowane jak zamówienie indywidualne, w tym wypadku przysługuje pełne prawo do zwrotu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia realizowane były możliwie najszybciej. Jeżeli zależy Państwu na szybkiej realizacji, przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt, w celu ustalenia dokładnego terminu realizacji. Czas realizacji zamówienia to od 2 - 21 dni roboczych, może ulec wydłużeniu w przypadku poszczególnych zamówień. Termin wykonania produktu ustalany jest indywidualnie z Kupującym. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia ). W przypadku braku złożenia dyspozycji przez Kupującego przyjmuje się, że Kupujący wybiera oczekiwanie na skompletowanie zamówienia. Istnieje możliwość zamówienia produktów wykonanych według potrzeb i wytycznych klienta – na indywidualne, nietypowe, personalizowane zamówienie. Dotyczy to wszystkich rodzajów produktów dostępnych w www.tygrysiesploty.pl, podobnych lub innych. W tym celu należy skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: pracownia@tygrysiesploty.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie Sklepu. Ceny produktów na zamówienie mogą różnić się od cen produktów dostępnych w bezpośredniej sprzedaży zależy to od stopnia trudności zamówienia. O takim fakcie informujemy klienta, który może zaakceptować i potwierdzić zamówienie bądź odrzucić. Ceny podane w sklepie nie podlegają negocjacji, przy zakupach na kwotę od 500zł wysyłka gratis, opakowanie i wysyłka na prezent gratis, koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są stałe, niezależne od zamówionej ilości produktów i wynoszą 10 zł – wysyłka polecona.Termin wykonania zostaje ustalony z Klientem indywidualnie drogą mailową. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dowód sprzedaży wystawiany jest w chwili potwierdzenia wpłaty za zakup na konto. Kupujący upoważnia sklep do wystawienia dowodu sprzedaży bez podpisu odbiorcy. Jeżeli zakupiony produkt ma zostać przesłany na inny adres niż adres Kupującego, szczególnie przy wysyłce na prezent, należy wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu. www.tygrysiesploty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach galerii bądź wprowadzania w nich zmian. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Towar dostarczany jest przez Pocztę Polską na adres podany w zamówieniu. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2 do 21 dni roboczych, czas ten nie obejmuje dostarczenia przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. W przypadku zamówień indywidualnych, gdy wykonywany jest nietypowy produkt, co wiąże się z koniecznością zgromadzenia potrzebnych materiałów, dodatków i wykonaniem projektu termin ten jest ustalany z Kupującym. Po wyrażeniu zgody przez Kupującego na podany termin, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się ze sklepem, opisać wady techniczne oraz odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres Sprzedającego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i formularz reklamacyjny. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wysyłki poniesione przez klienta związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, towar zostanie odesłany wraz z pismem odmownym do Klienta przesyłką pobraniową (pobranie dotyczy kosztu przesyłki), chyba że Klient i sprzedający ustalą inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją dostępną na stronie Sklepu, oraz usterki wynikłe na skutek złego przechowywania, urazów mechanicznych, wypadków losowych i naturalnego zużycia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieni , nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

ZWROTY

Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w galerii internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Kupujący obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym z wszystkimi gratisami oraz z dołączonym dowodem zakupu. Koszty odesłania (zwrotu) towaru ponosi Kupujący. Z uwagi na ręczne wykonanie, przedmioty mogą się minimalnie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach, różnice te są praktycznie niezauważalne jednak warto o tym pamiętać decydując się na zakup. Sklep dokłada wszelkich starań aby opisy były dokładne a zdjęcia wiernie oddawały wygląd przedmiotu. Zwroty - nie dotyczy produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, o specyficznych wymiarach, nietypowych i personalizowanych.

DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem. Koszt wysyłki pokrywa kupujący. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są stałe, niezależne od zamówionej ilości produktów i wynoszą 10 zł – wysyłka polecona. Zamówienie, które ma zostać wysłane za granicę możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie Strony kosztów wysyłki do danego kraju. Przy zakupach na kwotę od 500zł wysyłka gratis.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep zobowiązuje się do ochrony personaliów i adresu Klienta, w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze sklepu przez Kupujących, ani za wynikłe z tego skutki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem i hasłem, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej lub nieprawidłowe działanie oprogramowania. www.tygrysiesploty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klienci, którzy dokonali zakupów towarów przed dniem wprowadzenia zmian w Regulaminie objęci są zasadami Regulaminu obowiązującego przed wprowadzeniem zmian. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, zasady są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie promocji. Zastrzegamy sobie prawo do: wprowadzania i wycofania towaru z oferty sklepu w ciągu dnia; zmian cen oferowanych towarów oraz wycofywania promocji bez wcześniejszego informowania klientów (ceną wiążącą jest cena towaru w momencie składania zamówienia). Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Obecność towaru na stronie Sklepu i w cenniku nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Klient dokonuje zakupów tylko po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw konsumentów.